Framsida » Utlåtanden och fallbeskrivningar

Utlåtanden och fallbeskrivningar

Fallbeskrivningarna innehåller alla nämndens viktigaste avgöranden grupperade årsvis. I dem ingår också förvaltningsdomstolarnas och högsta förvaltingsdomstolens beslut (på finska eller svenska), om ändring i nämndens avgörande har sökts.

 
Publicerad 26.8.2015