Kontaktuppgifter

DISKRIMINERINGS- OCH JÄMSTÄLLDHETSNÄMNDEN

PB 27

FI-00023 STATSRÅDET

TEL. 029 5150 159

E-postadress:yvtltk@oikeus.fi

 
Publicerad 23.8.2018