Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tiedote 1/2022

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta ensimmäinen päätös tasa-arvolaissa kielletystä syrjinnästä sekä päätökset kohtuullisista mukautuksista ja häirinnästä.

Liitetiedostot

Julkaistu 19.1.2022