Valtioneuvosto on asettanut yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimikaudeksi 1.8.2019-31.7.2023

Julkaistu 22.8.2019

Linkki asettamispäätökseen:
Valtioneuvoston yleisistunto 27.6.2019