Etusivu » Lausunnot ja tapausselosteet » Syrjintälautakunnan lausuntoja 2004-2014

Syrjintälautakunnan lausuntoja 2004-2014

Syrjintälautakunnan lausunto 2.9.2013

Vähemmistövaltuutetun lausuntopyyntö syrjintäasiassa syrjintälautakunnalle

Lausuntopyyntö 15.5.2013 (VVT Dno/2013/55)

Vähemmistövaltuutettu pyytää syrjintälautakunnalta yhdenvertaisuuslain 14 §:n mukaista lausuntoa yhdenvertaisuuslain(21/2004) 2 §:n 2 momentin 4 kohdan sisällöstä ja soveltamisalasta. Lausuntoa pyydetään siitä, onko asunto-osakeyhtiön hallitus palvelun tarjoaja ja onko yhdenvertaisuuslain 6 §:n syrjintäkielto sovellettavissa seuraavissa tilanteissa.

Vähemmistövaltuutetun toimistoon oli tullut kaksi asiakasyhteydenottoa, joissa asunto-osakeyhtiön hallitus oli antanut huoneiston omistajalle mahdollisesti syrjivän ohjeen tai käskyn. Toisessa tapauksessa ohje tai käsky syrjiä liittyi vuokralaisten valintaan ja toisessa vuokrasopimuksen irtisanomiseen.

SLTK-Lausunto Dnro 2013/926 (pdf, 0.08 Mt)
-----------------------

Syrjintälautakunnan lausunto 13.5.2013

Oikeusministeriön pyytämä lausunto yhdenvertaisuuslain uudistamista koskevaan toimikunnan mietintöön

Oikeusministeriön lausuntopyyntö 12.4.2013 (OM 12/42/2006)

Päätettiin antaa asiassa seuraava esittelijän esityksen mukainen lausunto

SLTK-Lausunto, oikeusministeriön lausuntopyyntö 12.4.2013 (OM 12/42/2006) (pdf, 0.28 Mt) ----------------------

Syrjintälautakunnan lausunto 29.3.2010

6. Oikeusministeriön pyytämä lausunto yhdenvertaisuuslain uudistamista koskevaan toimikunnan mietintöön

Päätettiin antaa asiassa seuraava esittelijän esityksen mukainen lausunto.

Oikeusministeriön lausuntopyyntö 12.2.2010

SLTK-Lausunto, oikeusministeriön lausuntopyyntö 12.2.2010 (pdf, 0.36 Mt)
----------------------

Syrjintälautakunnan lausunto 29.3.2010

Dnro 2010/172

5. Ihmisoikeusliiton lausuntopyyntö syrjintäasiassa syrjintälautakunnalle

Diaarinumero 2010/172

Päätettiin antaa asiassa seuraava esittelijän esityksen mukainen lausunto.

Lausuntopyyntö 26.1.2010

Ihmisoikeusliitto ry pyytää syrjintälautakunnalta yhdenvertaisuuslain 14 §:n mukaista lausuntoa yhdenvertaisuuslain 4 §:n soveltamisalasta seuraavasti.

Yhdenvertaisuuslain 4 §:n mukaan viranomaisilla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti ja laatia yhdenvertaisuussuunnitelma etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ihmisoikeusliitto ry pyytää syrjintälautakunnan lausuntoa siitä, ulottuvatko edellä mainitut velvoitteet myös yksityiselle sektorille, jos viranomainen on ulkoistanut julkisen palvelun tuottamisen hankintasopimuksella yksityiselle toimijalle.

SLTK-Lausunto Dnro 2010/172 (pdf, 0.2 Mt)
----------------------

Syrjintälautakunnan lausunto 15.12.2009

Vähemmistövaltuutetun lausuntopyyntö syrjintäasiassa syrjintälautakunnalle

Päätettiin antaa asiassa seuraava esittelijän esityksen mukainen lausunto.

Lausuntopyyntö 29.10.2009, VVT/2009/344,

Dnro/2009/3384

Vähemmistövaltuutettu pyytää syrjintälautakunnalta yhdenvertaisuuslain 14 §:n mukaista lausuntoa yhdenvertaisuuslain soveltamisesta etnistä syrjintää koskevassa asiassa erityisesti yhdenvertaisuuslain 2§:n 1 momentin 1 kohdan sisällöstä ja soveltamisalasta.

SLTK-Lausunto Dnro 2009/3384 (pdf, 0.01 Mt)
----------------------

Syrjintälautakunnan lausunto 27.11.2006

Vähemmistövaltuutetun lausuntopyyntö Dnro 2995/66/2004

Vähemmistövaltuutettu pyytää syrjintälautakunnan kannanottoa ja lausuntoa siitä, olisiko yhdenvertaisuuslain 4 §:ä sovellettava siten, että yhdenvertaisuussuunnitelmien sisällöiksi olisi sisällytettävä myös viranomaisen rooli työnantajana etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Päätös:

Annetaan vähemmistövaltuutetulle lausunto, jonka mukaan syrjintälautakunta katsoo, että yhdenvertaisuuslain 4 §:n 2 momentin mukaisen yhdenvertaisuussuunnitelman sisältöön tulee sisällyttää myös viranomaisen toiminta työnantajana.

SLTK-Lausunto Dnro 2995/66/2004 (pdf, 0.19 Mt)

------------------------

 
Julkaistu 5.10.2015