Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan jäsenet ja henkilökunta

Puheenjohtaja

Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen, Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja

Esittelijäneuvos Outi Anttila, korkein oikeus

Jäsenet

Sosiaalityön professori Timo Harrikari, Helsingin yliopisto
Järjestöjohtaja Merja Heikkonen, Näkövammaisten Keskusliitto ry
Lakimies Paula Ilveskivi, Akava ry
Hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki, sosiaali- ja terveysministeriö
Julkisoikeuden professori Juha Lavapuro, Turun yliopisto
Työlainsäädännön ja työehtosopimuspolitiikan asiantuntija Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Hovioikeudenneuvos Jukka Lindstedt, Helsingin hovioikeus
Pääsihteeri Pirkko Mahlamäki, Vammaisfoorumi ry
Kehityspäällikkö Husein Muhammed, Arffman Consulting Oy
Lääkintä- ja bio-oikeuden yliopistonlehtori Liisa Nieminen, Helsingin yliopisto
Oikeussihteeri Jukka Siro, korkein oikeus
Lainsäädäntöneuvos Sonya Walkila, oikeusministeriö

Varajäsenet

Vankilan johtaja Samuli Laulumaa, Hämeenlinnan vankila
Opetusneuvos Raija Meriläinen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Lakimies Henrik Gustafsson, Invalidiliitto ry
Lakimies Anu-Tuija Lehto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Hallintopäällikkö Laura Niinimaa, Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto
Kihlakunnansyyttäjä Pasi Pälsi, Salpausselän syyttäjänvirasto
Lainopillinen lakimies Atte Rytkönen, Suomen Yrittäjät ry
Kansliapäällikkö Elisa Kumpula, markkinaoikeus
Sosiaalipsykologian professori Inga Jasinskaja-Lahti, Helsingin yliopisto
Ylitarkastaja Jenny Rintala, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
Toiminnanjohtaja Elina Castrén, Pakolaisneuvonta ry
Oikeussihteeri Tiina-Liisa Autio, korkein oikeus
Julkisoikeuden maisteriohjelman johtaja Niina Mäntylä, Vaasan yliopisto

Henkilökunta

Pääsihteeri
OTK Juhani Kortteinen

Esittelijä
OTK Hanna Kiiskinen

Osastosihteeri
Pasi Ontermaa


 
Julkaistu 13.3.2018